Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Hľadáme mentorov/mentorky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu pre záujemcov a záujemkyne o zaradenie do výberu mentorov národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“

Do nášho tímu hľadáme mentorov/mentorky. Mentor poskytuje predovšetkým odbornú podporu zamestnancov zapojených subjektov v skvalitnení a rozvíjaní odborných činnosti a metód práce s prijímateľmi s poruchami autistického spektra alebo mentálnym postihnutím a odbornú podporu týchto zamestnancov v ich profesijnom raste.

 Viac informácii sa dozviete v uverejnenom inzeráte: https://minprace.tau8.iway.sk/sk/ministerstvo/volne-pracovne-miesta/2022/mentor-narodneho-projektu-5.html?fbclid=IwAR0e-IrPHqiCDOGEWveVUdXmR7MJC3bnK0DExqC68IryMwB5s7DMAt9PAfc

 Ak Vás táto ponuka oslovila a máte dostatočné pracovné skúsenosti neváhajte reagovať na ponuku!

Kalendár udalostí
    HORE