Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informačné semináre Implementačnej agentúry

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vás pozýva na Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k vyhlásenej Výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Informačné semináre sa uskutočnia v týchto krajských mestách:

21.11.2018 v Košiciach

22.11.2018 v Žiline

28.11.2018 v Banskej Bystrici

29.11.2018 v Trnave

V prípade záujmu sa prosím zaregistrujte TU v termíne do 19. 11. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci.

Kalendár udalostí
    HORE