Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informačné semináre pre rodičov a príbuzných osôb so zdravotným postihnutím

V rámci národného projektu "Podpora sociálneho začlňovania pre vybrané skupiny os§b so zdravotným postihnutím sa budú realizovať Informačné semináre, ktoré sú určené pre rodičov a príbuzných os§b so zdravotným postihnutím".

Hlavnými témami budú:

-             vzdelávanie ako nástroj sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím,

-             úloha sociálnych služieb pri začleňovaní osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

V rámci oboch tém sa tiež dozviete, ako postupovať pri uplatňovaní práv Vašich blízkych.

 

Semináre sa uskutočnia v nižšie uvedených termínoch pre záujemcov z jednotlivých krajov.

Na semináre sa, prosím, vopred zaregistrujte cez uvedené linky.

Po registrácii Vám príde na mail pozvánka s linkom, cez ktorý sa priamo pripojíte na seminár.

22.4.2022 Bratislavský kraj v čase od 9:00 – 15:30 – link na registráciu

25.4.2022 Banskobystrický kraj v čase od 9:00 – 15:30 – link na registráciu

27.4.2022 Košický kraj v čase od 9:00 – 15:30 – link na registráciu

29.4.2022 Trnavský kraj v čase od 9:00 – 15:30 – link na registráciu

2.5.2022 Žilinský kraj v čase od 9:00 – 15:30 –  link na registráciu

4.5.2022 Prešovský kraj v čase od 9:00 – 15:30 – link na registráciu

6.5.2022 Trenčiansky kraj v čase od 9:00 – 15:30 – link na registráciu

10.5.2022 Nitriansky kraj v čase od 9:00 – 15:30 – link na registráciu

Tešíme sa na online stretnutie.

Kalendár udalostí
    HORE