Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší". 

V rámci informačných seminárov získajú účastníci informácie o procese predkladania žiadostí o platbu, vypĺňaní štvrťročného výkazu o práci v školstve a monitorovaní projektu.

 
 
Termíny a miesta konania informačných seminárov:

5. 12. 2017 v Žiline – prihlasovanie na seminár  TU
6. 12. 2017 v Košiciach – prihlasovanie na seminár TU 
8. 12. 2017 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU

Kalendár udalostí
    HORE