Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informačné semináre pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl ako aj ďalším pripravovaným výzvam

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami (IPC) v Prešove, Košiciach a v Banskej Bystrici Vás pozýva na

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2,

ako aj k informovaniu o ďalších pripravovaných výzvach: prístup k pitnej vode, podpora sociálnych podnikov, podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania pozemkov, rozšírenie kapacít základných škôl.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

v pondelok 10. februára 2020 od 10:00 do 13:30, v budove Mestského úradu v Banskej Bystrici, ul. Československej armády 26, veľká sieň 1. poschodie, 949 01 Banská Bystrica
v utorok 11. februára 2020 od 9:30 do 13:00, vo veľkej zasadačke č. 101 v budove okresného úradu v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
v stredu 12. februára 2020 od 9:30 do 13:00, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Vašu účasť, prosím potvrďte vrátane udaním miesta, kde sa aktivity zúčastníte najneskôr do 7. februára 2020 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk.

Program:

       09:00 - 09:30 Registrácia

       09:30 - 09:40 Otvorenie seminára a prezentácia IPC v príslušnom kraji (v prípade BB je program posunutý so začiatkom od 10:00)

       09:40 - 10:15 Prezentácia výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl

       10:15 - 10:45 Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP a ich dopad pri schvaľovaní

       10:45 - 11:00 Otázky/Diskusia

       11:00 - 11:30 Prestávka/občerstvenie

       11:30 - 12:15 Informácie o pripravovaných výzvach

       12:15 - 13:00 Diskusia

Kalendár udalostí
    HORE