Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

v spolupráci s

Informačno-poradenským centrom pre EŠIF – Žilinský samosprávny kraj

si Vás dovoľujú pozvať  na

„INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU“

 

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA INFORMAČNÉHO DŇA:

·         piatok 01. júna 2018 od 10,00 hod. , v priestoroch úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina – kongresová sála

 

PROGRAM INFORMAČNÉHO DŇA:

 

9,30 –    10,00                    REGISTRÁCIA PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV

10,00 – 10,10                     OTVORENIE INFORMAČNÉHO DŇA

10,10 – 11,30                     PREZENTÁCIA ŽIADOSTI O NFP

                                                               Proces tvorby žiadosti

                                                               Postup predloženia žiadosti

                                                               Konanie o žiadosti

11,30 – 12,00                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

12,00 – 12,30                     PRESTÁVKA

12,30 – 13,30                     PREZENTÁCIA IA MPSVR SR ako sprostredkovateľského orgánu pre OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE

                                                               IA MPSVR SR    

                                                               Operačný program Ľudské zdroje

                                                               Dopytovo-orientované výzvy IA MPSVR SR  

13,30 – 14,00                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

14,00 – 14,10                     PREZENTÁCIA IPC ZSK  

14,10 – 15,30                     DISKUSIA KONZULTÁCIE

15,30                                    ZÁVER

 

 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

 

Pozvánka platí pre dve osoby. Informačného dňa sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. Prihlasovanie na informačný deň s IA MPSVR SR je možné v termíne do 29.05.2018.

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme v rámci prezentácie či diskusie. 

Kalendár udalostí
    HORE