Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V BRATISLAVE

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR organizuje informačný seminár k výzve s názvom Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole, ktorý sa uskutoční 8. 6.2018 v Bratislave.
Uvedená výzva pre základné školy zatiaľ nebola vyhlásená, jej vyhlásenie a zverejnenie všetkých informácií s ňou súvisiacich sa plánuje v priebehu budúceho týždňa, o čom budeme ihneď informovať prostredníctvom nášho webového sídla.

Na seminár je ale možné prihlasovať sa na prostredníctvom on-line formulára od dnešného dňa na tomto mieste alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v pozvánke.

Rovnaké semináre sa budú v 24. kalendárnom týždni konať aj v Žiline, Prešove a Banskej Bystrici.

Viad informácií nájdete tu: http://www.minedu.sk/informacny-seminar-k-vyzve-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zs-v-bratislave/

Kalendár udalostí
    HORE