Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Informačný seminár - mentoring a tútoring

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Trnava Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ - kód vývzy OPLZ-PO5-2017-2.

  • Trnava - 29.januára 2018 od 9:00 do 13:00 v kongresovej miestnosti na prízemí v budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01  Trnava
  • Košice - 31.januára 2018 od 9:00 do 13:00 vo veľkej zasadačke v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5, 040 01  Košice

Cieľom všetkých informačných seminárov je poskytnúť potenciálnym žiadateľom praktické informácie k vyhlásenej výzve. 

Na informačný seminár sa prihláste zaslaním e-mailu na david.bodnar@minv.sk, najneskôr do 26.januára 2018. Prosím, uveďte aj mesto, v ktorom sa chcete na informačnom seminári zúčastniť.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Kalendár udalostí
    HORE