Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online INFORMAČNÝ WEBINÁR k Výzve zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jendoduchých pozemkových úprav s kódom OPLZ-PO5-2002-4 .

TERMÍN KONANIA: v pondelok 23. novembra 2020 od 9:00 do 11:00

 

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 19. novembra 2020 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk

Program:

09:00 - 09:05 Otvorenie informačného webinára

09:05 - 09:30 Prezentácia výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK

09:30 - 10:00 Prezentácia, najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP a ich dopad pri schvaľovaní

10:00 - 11:00 Otázky/Diskusia

Rezort vnútra v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR, na základe odporučení relevantných inštitúcií pristúpil k rozhodnutiu realizovať tento informačný seminár online formou. Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 20.11.2020 zaslané podrobnejšie informácie spolu s linkom na prihlásenie sa na seminár. Využívaná platforma na seminár je Cisco Webex, doporučujeme nainštalovať aplikáciu Cisco Webex Meeting. Prostredníctvom aplikácie Webex prihláseným záujemcom zašleme odkaz do e-mailu, ktorý ste zanechali v prihlasovacom formulári. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný na webinár.

Prednášajúci: JUDr. Lucia Liptáková, Ing. Jozef Roško

Školenie bude prebiehať za účasti zástupcu Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Meeting number (access code): 174 805 4643

Meeting password: Nvyh5KhGJ54

JOIN MEETING

Kalendár udalostí
    HORE