Preskočiť na obsah
30.9.2023
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na

Informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1

 

TERMÍN KONANIA: v stredu 23. júna 2021 od 09:00 do 11:00 hod.

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 22. júna 2021 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk.

 

Program:

09:00 - 09:05 Otvorenie Informačného seminára

09:05 - 09:30 Prezentácia výzvy MOPS - OPLZ-PO8-2021-1

09:30 - 10:00 Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP a ich dopad pri schvaľovaní

10:00 - 11:00 Otázky/Diskusia

Prednášajúci:

Ing. Matej Mikuška, vedúci odd. OIMRK

Ing. Jozef Roško, vedúci odd. výberu projektov OIMRK

Rezort vnútra v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR, na základe odporúčaní relevantných inštitúcií pristúpil k rozhodnutiu realizovať tento seminár online formou. Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 22.06.2021 zaslané podrobnejšie informácie spolu s linkom na prihlásenie sa na seminár. Využívaná platforma na seminár je Cisco Webex, odporúčame si ju nainštalovať Cisco Webex Meetings avšak nie je nutná. Prostredníctvom aplikácie Webex prihláseným záujemcom zašleme odkaz do e-mailu, ktorý ste zanechali v prihlasovacom online formulári. Po kliknutí na tento odkaz „JOIN MEETING“ budete presmerovaný na webinár.

Veríme, že forma realizácie tohto webinára bude maximálne jednoduchá, užívateľsky prívetivá a technicky prípustná každému registrovanému účastníkovi.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kalendár udalostí
    HORE