Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Infoseminár k POS II.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II, ktorý je plánovaný na 19.07.2021 o 9:30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminár nie je potrebná registrácia.

Pozvánka na informačný seminár

Pripojenie k informačnému semináru

 

Viac informácií o výzve OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby nájdete TU.

Kalendár udalostí
    HORE