Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Ministerstvo práce podporuje vzdelávanie, úrady práce občanom zaplatia kurzy podľa ich výberu

Zamestnanci, živnostníci, ale aj ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke majú možnosť bezplatne sa vzdelávať a zlepšiť tak svoje uplatnenie na pracovnom trhu. Kurzy im zaplatia úrady práce v rámci mimoriadneho projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

 Vďaka unikátnemu projektu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny si každý, kto má pocit, že je jeho pracovná pozícia v ohrození, alebo chce kariérne rásť, môže zlepšiť napríklad svoje jazykové, počítačové či grafické zručnosti, absolvovať masérsky kurz, kurz pre vizážistky a mnohé ďalšie. „Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj je inovatívna unikátna aktivita, aká tu doteraz nebola. Pôsobí totiž preventívne a je tak prvým svojho druhu. Kým podobné projekty boli v minulosti určené pre nezamestnaných, teda uchádzačov o zamestnanie, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Naším cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce. Dostupné a dobre zvolené vzdelávanie považujem za najúčinnejšou prevenciou proti nezamestnanosti,“ stručne vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Medzi najžiadanejšie kurzy určite patria tie súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny C a D), zváračské kurzy či špecializované PC kurzy. Vzdelávanie v oblasti beauty služieb (manikúra, pedikúra, kozmetika), masérske služby, kurzy opatrovania, projektového riadenia, či účtovníctva – aj toto sú kurzy, ktoré zaplatia záujemcom o zamestnanie úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Bezplatné vzdelávanie môže byť z akejkoľvek oblasti, jedinou výnimkou je vodičské oprávnenie typu B.

 Stať sa záujemcom o zamestnanie je úplne jednoduché

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vedeli, že máte záujem o takéto bezplatné vzdelávanie, je potrebné, aby o vás vedeli. Priamo na úrade práce, alebo elektronicky sa zaevidujete ako záujemca o zamestnanie. Následne vyplníte žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvediete o aký kurz máte záujem. Dôležité je, aby ste tak urobili aspoň 21 dní pred začiatkom kurzu. Žiadosť, ako aj podrobné informácie o statuse záujemca o zamestnanie sú dostupné na webovom sídle ústredia: https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160

Úrad práce každú žiadosť posúdi, v prípade ak príspevok na vzdelávanie schváli, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie
100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Zaplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

Kalendár udalostí
    HORE