Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu vyhlásilo 4. hodnotiace kolo výzvy názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o vyhlásení nového hodnotiaceho kola.

 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu vyhlásilo 4. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ s dátumom uzávierky: 17.03.2020

Informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl sú zverejnené  na webovom sídle rezortu školstva v aktualitách (https://www.minedu.sk/16651-sk/aktuality/) a zároveň pri konkrétnej výzve.

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

 

Kalendár udalostí
    HORE