Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Nová výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2.

Vyhlásená dňa: 26. novembra 2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. januára 2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. februára 2022

 

Viac informácii nájdete na stránke ministerstva vnútra tu:

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-...oplz-po6-sc611-2021-2

 

Kalendár udalostí
    HORE