Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na výstavbu predškolských zariadení

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 (PDF, 394 kB) výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2, zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom Zmeny č. 1 (PDF, 394 kB) k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je navýšenie alokácie na výzvu.

Viac informácií nájdete tu: http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=oznam-o-zmene-c-1-vyzvy-zameranej-na-vystavbu-predskolskych-zariadeni

 

Kalendár udalostí
    HORE