Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pozvánka na odborný seminár

 Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Podpora silných stránok prijímateľa prostredníctvom prístupu zameraného na riešenie“ s Mgr. Katarínou Medzihorskou.

 Seminár je zameraný na pohľad na človeka cez jeho potenciál a silné stránky. Prinesie účastníkom príležitosť preskúmať vlastné postoje vo vzťahu k prijímateľom a k spolupráci s nimi. Zážitkovou formou budú mať účastníci možnosť vyskúšať si rôzne aktivity zamerané na sebapoznanie, objavovanie silných stránok a potenciálu, namiesto premýšľania nad prekážkami a obmedzeniami prijímateľa.

Ide o prvý zo série odborných seminárov, ktoré Vám budeme prinášať v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom bude inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

3. 10. 2022 (prioritne určený pre západoslovenský región)

4. 10. 2022 (prioritne určený pre východoslovenský región)

5. 10. 2022 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

PRIHLÁŠKA

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE