Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Potreby agentúr podporovaného zamestnávania sú pre nás dôležité

V súvislosti s implementáciou národného projektu ,,Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ sme pripravili dotazníkový prieskum, ktorého respondentom sú agentúry podporovaného zamestnávania (APZ).

Váš názor je pre nás dôležitý a pomôže nám identifikovať aktivity APZ smerujúce k sociálnemu začleňovaniu osôb s mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra vo vzťahu k ich uplatneniu na otvorenom trhu práce.

 

Dotazník je dostupný TU: https://forms.gle/TWkTE2kNmkHgS2DFA

Výstupy tohto dotazníka budú východiskom pre nastavenie podpory pre APZ a pre spracovanie návrhov systémových legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb pre prijímateľov s poruchami autistického spektra a prijímateľov s mentálnym postihnutím.

 Dotazník je možné vyplniť do 23.08.2022

O výstupoch z prieskumu Vás budeme informovať prostredníctvom odborných seminárov, ktorých termíny zverejníme na FB stránke projektu https://bit.ly/3C2qLxE a webovej stránke www.ludskezdroje.gov.sk .

Kalendár udalostí
    HORE