Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

POZOR: zmena Sprostredkovateľského orgánu pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ

S účinnosťou od 01.01.2024 v súlade s Uznesením vlády SR č. 177 zo 14.04.2023 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 229 zo 14.05.2014 k návrhu Operačného programu Ľudské zdroje, je novým Sprostredkovateľským orgánom pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ Úrad vlády SR.

Nová poštová adresa Sprostredkovateľského orgánu - Úradu vlády SR je:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Sekcia európskych programov
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika

 

 

Kalendár udalostí
    HORE