Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

POZOR ZMENA! Zrušenie seminára

POZOR ZMENA! Informačný seminár „Možnosti rodiča k opätovnému zaradeniu do pracovného procesu“, ktorý sa mal konať v rámci Národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím je zo zdravotných dôvodov trvale zrušený.

Vo februári sa však budú konať informačné semináre na tému: „Zvyšovanie povedomia o právach osôb v kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia“ s lektorkou JUDr. Katarínou Fedorovou PhD. LL.M.

Voľné termíny na tento seminár sú 20.2., 21.2. a 23.2.2023.

PRIHLASOVACÍ LINK 

 Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Kalendár udalostí
    HORE