Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Práva na každú sezónu: Európsky orgán práce podporuje spravodlivú prácu pre sezónnych pracovníkov

Európsky orgán práce (ELA) spustil kampaň na zvyšovanie povedomia „Práva na každú sezónu“, ktorá upozorňuje na potrebu podporovať spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky pre sezónnych pracovníkov zamestnaných v krajinách EÚ. Kampaň bude vedená Európskym orgánom práce spolu s Európskou komisiou, Európskou platformou pre boj proti nelegálnej práci, sieťou EURES, krajinami EÚ a sociálnymi partnermi a bude prebiehať od júna do októbra 2021.

Odhaduje sa, že každý rok až 850 000 občanov EÚ vykonáva sezónne práce mimo svojej krajiny pôvodu. Mobilní sezónni pracovníci majú pri práci v inej krajine EÚ rovnaké práva na spravodlivé pracovné podmienky, s rovnakými pracovnými a sociálnymi právami ako miestni pracovníci. Vzhľadom na dočasný charakter ich práce však môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam, podvodom a zneužívaniu. Pandémia Covid19 zhoršila podmienky sezónnych pracovníkov a vystavila ich zvýšeným zdravotným rizikám.

Na riešenie týchto výziev v praxi a na zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok sezónnych pracovníkov uskutočňuje Európsky orgán práce nový akčný plán spolu s Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a sociálnymi partnermi. V rámci tejto integrovanej akcie je cieľom komunikačnej kampane „Práva na každú sezónu“ zvýšiť povedomie mobilných sezónnych pracovníkov a ich zamestnávateľov o ich právach, povinnostiach a dostupných poradenských službách.

Cosmin Boiangiu, výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce, uviedol: „ELA bola vytvorená na podporu krajín EÚ a sociálnych partnerov pri zabezpečovaní toho, aby mobilní pracovníci a zamestnávatelia mohli využívať spravodlivé pracovné podmienky aj za hranicami. Sezónni pracovníci sú kľúčovými pre dôležité odvetvia našej ekonomiky a ich činnosť bola obzvlášť zraniteľná voči dopadom pandémie Covid19. Sme radi, že môžeme začať plniť svoje poslanie tým, že ich podporujeme. Členské štáty EÚ a sociálni partneri vedia, že sa môžu spoľahnúť na to, že ELA bude zvyšovať povedomie o právach a povinnostiach a podporovať presadzovanie právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov. Spravodlivá práca nie je sezónna."

V rámci svojho akčného plánu pre sezónnych pracovníkov organizuje ELA tiež semináre s národnými správami a sociálnymi partnermi, ktorých cieľom je zhromažďovať a zdieľať postupy týkajúce sa šírenia informácií a poskytovania pomoci a služieb dostupných sezónnym pracovníkom a zamestnávateľom. Dozorný úrad je tiež pripravený podporovať cezhraničné koordinované a spoločné inšpekcie zamerané na odvetvia sezónnej práce, výmenné metódy a postupy s národnými inšpektorátmi práce a navrhovať výmenné návštevy zamestnancov v krajinách EÚ. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o kampani alebo získať informácie ako sezónny pracovník alebo zamestnávateľ, navštívte webovú stránku https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.

Kalendár udalostí
    HORE