Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Prieskum záujmu o účasť - Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  v spolupráci s IPC pre EŠIF v Prešove

zisťujú záujem o účasť na  

INFORMAČNOM SEMINÁRI (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

 

dňa 01.08.2018 o 10.00 hod. v Prešove, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

Informačný seminár sa bude konať, v prípade, že sa naň zaregistruje aspoň 20 záujemcov. V prípade záujmu sa zaregistrujte TU v termíne do 27. 7. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie. 

Kalendár udalostí
    HORE