Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

„Ako horieť a nevyhorieť: starostlivosť pracovníka o seba samého“

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako horieť a nevyhorieť: starostlivosť pracovníka o seba samého“ s Mgr. Katarínou Medzihorskou.

 

Seminár zážitkovou formou upriamuje pozornosť na to, že starostlivosť o seba je pre pracovníkov v sociálnych službách rovnako dôležitá, ako starostlivosť o prijímateľov. Zameriava sa na hľadanie vlastných zdrojov pracovníka a nových ciest, ktoré mu umožnia byť tu naplno pre prijímateľov a pritom nerezignovať na vlastnú spokojnosť a pohodu. Poskytne účastníkom priestor pre vzájomnú podporu, nevyhnutnú pre to, aby boli naďalej podporou pre prijímateľov, s ktorými spolupracujú.

 Ide o druhý zo série odborných seminárov, ktoré Vám budeme prinášať v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom bude inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

6. 10. 2022 (prioritne určený pre západoslovenský región)

7. 10. 2022 (prioritne určený pre východoslovenský región)

11. 11. 2022 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

 

 PRIHLÁŠKA na seminár 

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE