Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Ako podporovať príležitosti pre vlastné rozhodovanie prijímateľov sociálnych služieb

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako podporovať príležitosti pre vlastné rozhodovanie prijímateľov sociálnych služieb“ s PhDr. Soňou Holúbkovou.

 Seminár sa zameriava na vytváranie a podporovanie príležitostí na vlastné rozhodovanie ľudí, ktorým poskytujeme sociálne služby. Tým im umožníme viac usmerňovať život podľa vlastných predstáv a rozvíjať svoju zodpovednosť. Účastníci budú mať príležitosti reflektovať súčasný stav mnohých prijímateľov sociálnych služieb v oblasti rozhodovania a porovnať ho s možnosťami  ostatných občanov. Získajú informácie o  základných princípoch podpory pri rozhodovaní. Budú schopní vyhľadávať a vytvárať príležitosti na rozhodovanie prijímateľov sociálnych služieb a porozumejú dôležitosti preberania zodpovednosti za vlastné rozhodnutia.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

7.3.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

9.3.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

21.3.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

PRIHLASOVACÍ LINK

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

 

Kalendár udalostí
    HORE