Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Ako podporovať zmenu postavenia prijímateľov sociálnych služieb a žitie hodnotných rolí 

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako podporovať zmenu postavenia prijímateľov sociálnych služieb a žitie hodnotných rolí“ s PhDr. Soňou Holúbkovou.

 Seminár sa zameriava na vytváranie príležitostí ako pozitívne meniť sociálne role ľudí, ktorí potrebujú sociálne služby. Tým im umožňujú zmenu ich postavenia z pasívnej do aktívnej pozície. Účastníci budú mať príležitosti reflektovať súčasný stav mnohých prijímateľov sociálnych služieb a porovnať ho s bežnými občanmi. Získajú informácie o dôležitosti sociálnych rolí, o základných princípoch ľudsko-právneho prístupu. Budú schopní vyhľadávať príležitosti v komunite na väčšie zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do bežného života a naučia sa používať nástroje na vyhodnotenie ich postavenia. Objavia tvorivosť a hravosť pri napĺňaní zmysluplných cieľov pre každého človeka.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný PREZENČNOU  formou v týchto termínoch:

26.4.2023  - Bratislava, Nevädzova 5
11.5.2023  - Žilina
23.5.2023  - Poprad

PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE