Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Ako sprevádzať ľudí s PAS dospievaním a sexualitou

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako sprevádzať ľudí s PAS dospievaním a sexualitou“ s Mgr. Miroslavou Pravdovou.

 Zámerom seminára je podpora účastníkov pri práci s témou dospievania na všetkých úrovniach tohto náročného vývinového obdobia. Účastníci budú mať možnosť nahliadnuť na vlastné skúsenosti z obdobia dospievania, budú mať priestor uvedomiť si a popísať svoje obavy, emócie a tabu témy (napríklad sexuálna identita). Vďaka tomu lepšie identifikujú svoje prekážky pri práci s dospievajúcimi. Cieľom je, aby dokázali účastníci v tomto citlivom období udržať bezpečný vzťah a zamysleli sa nad tým, aby pristupovali k dospievajúcim viac terapeuticky ako represívne. Počas seminára budeme diskutovať o otázkach – čo je puberta a čo autizmus, ako podporovať zdravú sexualitu a ako porozumieť dospievajúcim prijímateľom. Účastníci sa lepšie zorientujú v ťažkostiach, ktoré prežívajú v období dospievania ľudia s PAS (sociálna komunikácia, senzorická precitlivenosť, podhodnocovanie či egocentrizmus).

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

31.5.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

21.6.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

6.9.2023   (prioritne určený pre západoslovenský región)

PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE