Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?

AKO VYBRAŤ ŠKOLU PRE VAŠE DIEŤA?

JE MOŽNÉ ZAČLENIŤ HO DO BEŽNEJ MATERSKEJ, ČI ZÁKLADNEJ ŠKOLY?

ČO MÔŽETE UROBIŤ PRETO, ABY INKLÚZIA BOLA ÚSPEŠNÁ?

 

Ak aj Vy hľadáte odpovede na tieto otázky, máte možnosť prihlásiť sa na informačný seminár na tému „Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so zdravotným znevýhodnením? Čo je dobré urobiť pre to, aby bolo začlenenie dieťaťa do MŠ/ZŠ úspešné?“ s PaedDr. Martinou Rzymanovou v týchto termínoch.

11.11.2022 (prioritne určený pre Banskobystrický kraj)

25.11.2022 (prioritne určený pre Košický kraj)

2.12.2022   (prioritne určený pre Bratislavský kraj)

8.12.2022   (prioritne určený pre Trnavský kraj)

14.12.2022 (prioritne určený pre Žilinský kraj)

16.12.2022 (prioritne určený pre Prešovský kraj)

13.1.2023   (prioritne určený pre Trenčiansky kraj)

20.1.2023   (prioritne určený pre Nitriansky kraj)

 

LINK NA PRIHLASOVANIE 

 

 Seminár je prioritne určený rodičom a blízkym detí so zdravotným znevýhodnením, ale radi na ňom privítame každého, koho téma zaujala.

 Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Kalendár udalostí
    HORE