Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Behaviorálne intervencie pri problémoch s jedením u detí s poruchami autistického spektra

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Behaviorálne intervencie pri problémoch s jedením u detí s poruchami autistického spektra“ s Mgr. Zuzanou Maštenovou, BCBA.

 

Poruchy prijímania potravy zahŕňajú rôzne problémy pri jedení od selektívneho jedenia bez úbytkov váhy až po vznik závažných nutričných deficitov. U detí s PAS v porovnaní s inými populáciami detí sa stretávame so signifikantne častejšími a závažnejšími problémami pri jedení. Ich príčinou môžu byť metabolické poruchy, zvýšená alebo znížená senzorická senzitivita na rôzne textúry, chute a vône, či naučené behaviorálne vzorce ako pitie len z pohára určitej farby, jedenie len jedla určitej farby.

 Na seminári sa pozrieme na problémy pri jedení z pohľadu behaviorálnej analýzy, ktorá hodnotí vplyv faktorov v prostredí na správanie sa dieťaťa pri jedení. Vysvetlíme si na evidencii založené postupy a techniky, ktoré môžu využiť rodičia a odborníci pri bežných problémoch ako jedenie limitovaného počtu potravín, neochota ochutnať nové potraviny, úplné vylúčenie niektorých skupín potravín, ritualizmy pri jedení. Nebudeme sa pritom venovať špecializovaným intervenciám, ktoré by mali prebiehať iba pod priamym vedením kompetentného behaviorálneho analytika, ani špecifickejším poruchám príjmu potravy ako anorexia, bulímia alebo pika.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

5.10. 2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

12.10.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

19.10.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

 

 PRIHLASOVACÍ LINK

  

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE