Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Dôstojnosť, zmysluplnosť a inakosť v modernej spoločnosti

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Dôstojnosť, zmysluplnosť a inakosť v modernej spoločnosti“ s Mgr. Sylviou Záhorovou.

 Seminár upriami pozornosť na tému dôstojnosti a zmysluplnosti vo vzťahu k životu ľudí, pohybujúcich sa v spektre autizmu, či mentálneho znevýhodnenia. Bude priestorom pre zdieľanie skúseností s tým, ako podporovať uplatňovanie práv osôb so zdravotným znevýhodnením v praxi, ako svojou prácou podporovať zmenu predsudkov v spoločnosti, ako prepájať život prijímateľov sociálnej služby so životom komunity a v neposlednom rade, ako využiť potenciál rozvoja pracovných zručností na podporu samostatnosti prijímateľa. Seminár prinesie účastníkom inšpiráciu vo vzťahu k začleňovaniu tých najzraniteľnejších do modernej spoločnosti tak, aby boli plnohodnotnou súčasťou našich životov.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

24. 11. 2022 (prioritne určený pre východné Slovensko)

29. 11. 2022 (prioritne určený pre stredné Slovensko)

1. 12. 2022 (prioritne určený pre západné Slovensko)

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

LINK NA PRIHLASOVANIE

 

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE