Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Intervencia u detí s PAS v ranom veku – možnosti a perspektívy

V posledných rokoch sa na Slovensku medzi laickou aj odbornou verejnosťou zvyšuje povedomie o poruchách autistického spektra, zlepšuje sa prístup k informáciám, včasný záchyt detí v riziku a dostupnosť diagnostiky. Zároveň môže byť množstvo informácií neprehľadné nielen pre rodičov, ale aj pre odborníkov a poskytovateľov služieb. Seminár bude zameraný na súčasné možnosti intervencie u detí s PAS v najrannejšom veku z hľadiska obsahu intervencie, používaných techník, empirických dôkazov a kľúčových faktorov efektivity intervencie. Účastníci po absolvovaní seminára budú vedieť rýchlejšie zhodnotiť rôzne intervenčné prístupy a metódy podľa jednoduchých, ale dôležitých kritérií. To môže pomôcť v skvalitnení starostlivosti o deti s PAS v súčasnosti a k ich lepšiemu začleneniu sa do života v rodine, komunite a spoločnosti v budúcnosti.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

24.3. 2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

31.3.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

14.4.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE