Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Intuitívne rodičovstvo

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár „Intuitívne rodičovstvo“ s Mgr. Andreou Ladeckou a Mgr. Miroslavou Ďurajkovou, určený najmä pre rodičov detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením.

 Pod vplyvom zdravotných komplikácií, tlaku a mnohých stimulácií, odporúčaní sa často oslabuje schopnosť dobre vidieť a rozlišovať bezpečie od nadmernej ochrany, naše potreby od potrieb dieťaťa. Chýbanie a oslabenie týchto schopností má dlhodobý nepriaznivý vplyv na vývin mozgu a celkový vývin dieťaťa. Posilnenie intuitívneho správania má priaznivý vplyv na lepšie porozumenie dieťaťu a jeho signálom. Podporuje vzájomnú komunikáciu a posilňuje vzťah. Účastníci seminára sa bližšie oboznámia s teóriou intuitívneho rodičovstva a dynamikou vzťahu rodič – dieťa. Priblížime si ako nám tieto poznatky môžu pomôcť rozvíjať naše dieťa v každodennom živote. Sú prvým stavebným kameňom v živote dieťaťa, ktorý významne ovplyvní celý ďalší vývin. Seminár bude vedený zážitkovou formou, cez spoznávanie vlastného bezpečia a vzájomnosti a uvedomenie si ich významu pre dieťa.

 

Ide o ďalší zo série informačných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Seminár bude realizovaný prezenčne v týchto termínoch:

17.4.2023 – Bratislava, Nevädzova 5

18.4.2023 - Trenčín

19.4.2023 - Nitra

20.4.2023 - Zvolen

12.6.2023 - Trnava

13.6.2023 - Žilina

14.6.2023 - Poprad

15.6.2023 – Košice

 

PRIHLASOVACÍ LINK

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa kraja, v ktorom žijete, prípadne podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že seminár bude pre Vás prínosný a nápomocný.

 

Kalendár udalostí
    HORE