Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Intuitívne rodičovstvo. POZOR - náhradný termín

dovoľujeme si Vás informovať o náhradnom termíne informačného seminára „Intuitívne rodičovstvo“ s Mgr. Andreou Ladeckou a Mgr. Miroslavou Ďurajkovou, ktorý organizujeme v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Seminár je určený najmä pre rodičov detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením.

Seminár bude realizovaný online formou v termíne:

17.8.2023 (náhradný termín pre Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj)

PRIHLASOVACÍ LINK

 Veríme, že seminár bude pre Vás prínosný a nápomocný.

Tešíme sa na Vás!

 

Kalendár udalostí
    HORE