Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Možnosti aktivizácie a zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Možnosti aktivizácie a zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením“ s PhDr. Vierou Záhorcovou, PhD.

 Seminár prináša informácie o možnostiach aktivizácie  a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ako aj skúsenosti a dobrú prax v tejto oblasti. Účastníci sa oboznámia s metódami aktivizácie a prípravy na prácu, formami zamestnávania, flexibilitou pri príprave pracovného miesta podľa potrieb zamestnávateľa a možnostiach zamestnanca so znevýhodnením. Prinesieme pohľady a potreby zamestnávateľov pri vytváraní pracovných miest šitých na mieru. Spolu budeme objavovať ako práca a zamestnanie mení status človeka so zdravotným znevýhodnením, mení jeho  bývanie a rozvíja jeho začlenenie do komunity. Počas seminára môžete reflektovať vaše postoje, vedomosti a skúsenosti s danou témou, spolu budeme hľadať nové riešenia.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

6.4.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

13.4.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

27.4.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára. Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

 

Kalendár udalostí
    HORE