Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Možnosti aktivizácie a zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením II

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár „Možnosti aktivizácie a zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením“ s PhDr. Vierou Záhorcovou, PhD. Seminár je určený najmä pre rodičov detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením.

 Seminár prináša informácie o možnostiach aktivizácie  a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ako aj skúsenosti a dobrú prax v tejto oblasti. Účastníci sa oboznámia s metódami aktivizácie a prípravy na prácu, formami zamestnávania, flexibilitou pri príprave pracovného miesta podľa potrieb zamestnávateľa a možnostiach zamestnanca so znevýhodnením. Prinesieme pohľady a potreby zamestnávateľov pri vytváraní pracovných miest šitých na mieru. Spolu budeme objavovať ako práca a zamestnanie mení status človeka so zdravotným znevýhodnením, mení jeho  bývanie a rozvíja jeho začlenenie do komunity. Počas seminára môžete reflektovať vaše postoje, vedomosti a skúsenosti s danou témou, spolu budeme hľadať nové riešenia.

 Ide o ďalší zo série informačných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

04.5.2023 - Bratislavský kraj

18.5.2023 - Nitriansky kraj

01.6.2023 - Trnavský kraj

08.6.2023 - Žilinský kraj

22.6.2023 - Trenčiansky kraj

29.6.2023 - Banskobystrický kraj

06.7.2023 - Prešovský kraj

13.7.2023 - Košický kraj

 

PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE