Preskočiť na obsah
4.12.2023
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Možnosti rodiča k opätovnému zaradeniu do pracovného procesu

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár „Možnosti rodiča k opätovnému zaradeniu do pracovného procesu“ s Mgr. Sylviou Záhorovou, určený najmä pre rodičov detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením.

 Seminár je určený najmä pre rodičov detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením, ktorí riešia svoju životnú situáciu vo vzťahu k návratu do práce. Prostredníctvom zdieľania osobnej skúsenosti lektorky a ďalších rodičovských príbehov prinesie inšpiráciu v hľadaní možností a zdrojov pre opätovné zaradenie sa rodiča do pracovného procesu. Prinesie účastníkom príležitosť pristaviť sa pri otázke „Ako ďalej?“ a bude tiež príležitosťou na zdieľanie skúseností účastníkov v tejto oblasti.

 Ide o ďalší zo série informačných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

6.12.2022 (prioritne určený pre Košický kraj)

9.12.2022 (prioritne určený pre Bratislavský kraj)

19.1.2023 (prioritne určený pre Banskobystrický kraj)

27.1.2023 (prioritne určený pre Nitriansky kraj)

2.2.2023 (prioritne určený pre Trnavský kraj)

16.2.2023 (prioritne určený pre Prešovský kraj)

20.2.2023 (prioritne určený pre Žilinský kraj)

24.2.2023 (prioritne určený pre Trenčiansky kraj)

PRIHLASOVACÍ LINK

 

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE