Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Podporné nástroje k inklúzii dospelých ľudí s mentálnym postihnutím

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Podporné nástroje k inklúzii dospelých ľudí s mentálnym postihnutím“ s PhDr. Ivetou Mišovou a Mgr. Mariánom Horaničom.

 Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím tvoria špecifickú skupinu, ktorá čelí iným problémom a výzvam v porovnaní s ľuďmi s mentálnym postihnutím v školskom a predškolskom veku. Práca, vzťahy, voľný čas, bývanie – to všetko sú témy, ktoré zrazu v ich živote začínajú byť omnoho prítomnejšie a naliehavejšie. Ľudia s mentálnym postihnutím môžu byť pri ich riešení neistí, nemusia vedieť, ako sa v nových životných situáciách zorientovať a ako ich optimálne riešiť vo svoj prospech. V rámci seminára priblížime systém  komplexnej podpory dospelých ľudí s mentálnym postihnutím na ceste k ich samostatnosti z pohľadu odborníkov, ktorí sa tejto podpore venujú dlhodobo v praxi a vytvárajú a implementujú nové nástroje na podporu ľudí s mentálnym postihnutím.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

20.9.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

28.9.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

11.10.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

 PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE