Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Poruchy autistického spektra – od definície autizmu k súčasnému vnímaniu neurodiverzity

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Poruchy autistického spektra – od definície autizmu k súčasnému vnímaniu neurodiverzity“ s Mgr. Anetou Rabadovou

 Seminár sa zameriava na porozumenie autizmu. Prinesie najmä dôležité informácie o poruche autistického spektra (PAS), o rozdieloch v autistickom myslení oproti neurotypickému mysleniu a to všetko prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe. Témou bude aj aktuálne vnímanie neurodiverzity a neurodivergentných ľudí, ktorými sú aj ľudia s PAS.

Účastníci získajú ucelené teoretické informácie o tom, čo je autizmus, ako bol vnímaný a ako je vnímaný teraz a predovšetkým, ako ľudia s autizmom chcú, aby boli vnímaní. Kazuistiky a jednotlivé skúsenosti ľudí s PAS priblížia účastníkom život človeka s autizmom, ako aj spolužitie človeka s autizmom s neurotypickou populáciou.

Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

10. 11. 2022 prioritne určený pre západné Slovensko

15. 11. 2022 prioritne určený pre východné Slovensko

22. 11. 2022 prioritne určený pre stredné Slovensko

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR  

  V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE