Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Prostredie bezpečné pre prijímateľov s PAS

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Prostredie bezpečné pre prijímateľov s PAS“ s Mgr.Kateřinou Šulcovou.

 Seminár sa zameriava na špecifiká pobytovej sociálnej služby pre osoby s autizmom a správaním náročným na starostlivosť. Účastníci sa oboznámia s možnosťami takéhoto bývania, dozvedia sa, ako vhodne nastaviť službu a prostredie, v ktorom je poskytovaná. Na seminári sa budeme venovať aj prevádzkovým komplikáciám, s ktorými sa poskytovateľ tejto špecifickej služby môže stretnúť. Dôraz bude kladený na špecifiká vybavenia izieb aj celých domácností, stručne sa oboznámime aj so štruktúrou prostredia.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

5.9.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

14.9.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

17.10.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

PRIHLASOVACÍ LINK 

  V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE