Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Rozvoj komunikačných zručností pre podporu sociálneho začlenenia ľudí s PAS

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Rozvoj komunikačných zručností pre podporu sociálneho začlenenia ľudí s PAS“ s Mgr. Anetou Rabadovou.

Seminár sa zameriava na priblíženie komunikácie u ľudí na spektre autizmu a jej význame v budovaní vzťahu s prijímateľom na spektre autizmu. Účastníkom prinesie najmä dôležité informácie o komunikácii vo všeobecnosti, o nevyhnutnosti komunikovať svoje potreby v rodine, zariadení alebo v spoločnosti a o špecifikách v komunikácii ľudí na spektre autizmu. Seminár predstaví základné formy podpory a rozvoja komunikácie u ľudí na spektre autizmu, a to najmä cez konkrétne príklady a kazuistiky.

Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

25.11.2022 (prioritne určený pre západné Slovensko)

6.12.2022 (prioritne určený pre stredné Slovensko)

15.12.2022 (prioritne určený pre východné Slovensko)

 

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

LINK NA PRIHLASOVANIE

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE