Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Senzorická integrácia ako podporný nástroj začleňovania detí a osôb so ZZ

 Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Senzorická integrácia ako podporný nástroj začleňovania detí a osôb so ZZ“ s Mgr. Jankou Repaskou MOT, OTR.

 Cieľom odborného seminára je oboznámiť odborných zamestnancov sociálnych služieb s teóriou, základnými princípmi a metódami senzorickej integrácie, aby mohli lepšie pochopiť a následne pomôcť prijímateľom prekonávať ťažkosti spojené s poruchou spracovania senzorických podnetov. Poskytnutím podpory so spracovaním zmyslových informácií z vnútorného a vonkajšieho prostredia je možné prijímateľovi odbúrať strach z prostredia, znížiť paniku z nových situácií, zážitkov a celkovo lepšie reagovať na zmyslové podnety. Problém spracovania zmyslových podnetov sa môže prejavovať napr. ako hypersenzitivita alebo nedostatočná citlivosť, či hyposenzitivita na zvuk, chuť, dotyk. V extrémnych prípadoch môže vyvolávať agresívne reakcie ako je hnev až sebapoškodzovanie, či ubližovanie iným, čo im bráni zapájať sa do aktivít s rovesníkmi, navštevovať ihriská, plavárne a kiná, teda celkovo začleniť sa.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

16. 11. 2022  prioritne určený pre západné Slovensko

28. 11. 2022  prioritne určený pre východné Slovensko

9. 12. 2022    prioritne určený pre stredné Slovensko

 LINK NA PRIHLASOVANIE 

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE