Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Služba prívetivá k autizmu: program TEACCH a práca s problémovým správaním

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Služba prívetivá k autizmu: program TEACCH a práca s problémovým správaním“ s Mgr. Katarínou Hollou a s Mgr. Janou Čajágiovou.

 Prvá časť odborného seminára ponúka účastníkom základné informácie o možnostiach a prínosoch využitia programu TEACCH v práci s prijímateľmi s poruchami autistického spektra (PAS) v zariadeniach sociálnych služieb a možnosť bližšie spoznať princípy, na ktorých je program TEACCH postavený.

Druhá časť seminára bude zameraná na prejavy a formy problémového správania prijímateľov s PAS, funkčnú analýzu správania a na metódy a postupy pri riešení problémového správania. Účastníkom prinesie príležitosť získať vhľad do problémového správania prijímateľov s PAS a inšpiráciu vo vzťahu k možnostiam jeho riešenia.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

24. 10. 2022 (prioritne určený pre západoslovenský región)

2. 11. 2022 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

7. 12. 2022 (prioritne určený pre východoslovenský región)

 PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR   

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

 Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že seminár bude pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE