Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Zvládanie správania náročného na starostlivosť

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Zvládanie správania náročného na starostlivosť“ s Mgr.Kateřinou Šulcovou.

 Seminár je zameraný na prácu s prijímateľmi so správaním náročným na starostlivosť. Účastníci seminára sa oboznámia s teóriou správania náročného na starostlivosť a dozvedia sa základné informácie a skúsenosti z DZR NAUTIS, ktorý je určený práve pre osoby s náročným správaním. Časť seminára bude zameraná aj na príklady dobrej praxe v pobytovej sociálnej službe, dôraz bude kladený na kazuistiky a praktické skúsenosti. Účastníci seminára dostanú priestor aj na otázky a konzultovanie situácií zo svojej praxe.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

20.6.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

27.6.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

30.8.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE