Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Zvládanie záťažových situácií, podpora osobného a pracovného rozvoja a prevencia vyhorenia

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Zvládanie záťažových situácií, podpora osobného a pracovného rozvoja a prevencia vyhorenia“ s PhDr. Barborou Kuchárovou, PhD. MBA, MPH.

Seminár sa zameriava na podporu ľudí pracujúcich v sociálnych službách. V teoretickom rozmere sa účastníci oboznámia so základnými konceptami záťaže, stresu a frustrácie a možnými stratégiami zvládania záťažových situácií obohatenými o kazuistické príklady. Seminár poskytne prehľad možných salutorov osobného a pracovného života, akými sú supervízia, psychohygiena a vzdelávanie. Informácie o syndróme vyhorenia budú rozšírené o ďalšie syndrómy – syndróm stereotypu a syndróm záchranára. Na záver bude účastníkom poskytnutá možnosť supervíznej podpory formou diskusie.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

7.6.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

11.9.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

30.10.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

 PRIHLASOVACÍ LINK  

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE