Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

„Zvyšovanie odbornosti v kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia“

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Zvyšovanie odbornosti v kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia“ s JUDr. Katarínou Fedorovou, PhD., LL.M.

 

Seminár bude zameraný na právnu úpravu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) a nástrojov jeho kompenzácie. Pracovníkom prinesie informácie potrebné pre poradenstvo a sprevádzanie prijímateľov v tejto oblasti. Dôraz sa bude klásť na praktický postup, ako riešiť konkrétne otázky a situácie vznikajúce v oblasti ŤZP a v oblasti využívania nástrojov na jeho kompenzáciu.

 

Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom bude inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

14. 10. 2022 (prioritne určený pre západoslovenský región)

21. 10. 2022 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

27. 10. 2022 (prioritne určený pre východoslovenský región)

 PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

 

Kalendár udalostí
    HORE