Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Zvyšovanie povedomia o právach osôb v kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár „Zvyšovanie povedomia o právach osôb v kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia“ s JUDr. Katarínou Fedorovou, PhD., LL.M., ktorý organizujeme v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

 Seminár je určený najmä pre rodičov detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením a bude zameraný na právnu úpravu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) a nástrojov jeho kompenzácie. Účastníkom prinesie informácie nie len o možnostiach, právach a nárokoch ľudí so zdravotným postihnutím v tejto oblasti, ale zameria sa aj na praktické postupy, ako riešiť konkrétne otázky a situácie vo vzťahu k využívaniu nástrojov na kompenzáciu ŤZP.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

9.1.2023 (prioritne určený pre Trnavský kraj)

10.1.2023 (prioritne určený pre Bratislavský kraj)

11.1.2023 (prioritne určený pre Žilinský kraj)

12.1.2023 (prioritne určený pre Nitriansky kraj)

20.2.2023 (prioritne určený pre Trenčiansky kraj)

21.2.2023 (prioritne určený pre Banskobystrický kraj)

22.2.2023 (prioritne určený pre Prešovský kraj)

23.2.2023 (prioritne určený pre Košický kraj)

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa kraja, v ktorom žijete, prípadne podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že seminár bude pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE