Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Voľné pracovné miesta: expert pre oblasť legislatívy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ hľadá experta pre oblasť legislatívy.
Výzva pre záujemcov a záujemkyne o zaradenie do výberového konania je zverejnená na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/40660

Tešíme sa na Vás!

Kalendár udalostí
    HORE