Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Všetko, čo ste o kompenzáciách ŤZP nevedeli (a nemali ste sa koho opýtať)

VŠETKO, ČO STE O KOMPENZÁCIÁCH ŤZP NEVEDELI (A NEMALI STE SA KOHO OPÝTAŤ)

Príďte si po praktické a užitočné informácie o kompenzáciách ŤZP na seminár „Zvyšovanie povedomia o právach osôb v kompenzáciách ŤZP“ s JUDr. Katarínou Fedorovou, PhD., LL.M. a spoznajte, na čo máte v oblasti kompenzácií ŤZP nárok a ako riešiť niektoré situácie vo vzťahu k nim.

 Termín konania seminára: 31.10.2023

PRIHLASOVACÍ LINK  

Seminár je určený najmä pre rodičov detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením, ale radi na ňom privítame každého, koho téma zaujala.

 Tešíme sa na Vašu účasť!

Kalendár udalostí
    HORE