Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva IA MPSVR "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie"

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie". Výzva je vyhlásená od 28. 04. 2017. 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 14.07.2017

- Termín uzavretia 2. kola 06.10.2017

- Termín uzavretia 3. kola 12.01.2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy 

Kalendár udalostí
    HORE