Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva MV SR na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok - OPLZ-OH-PO6-2016-2

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. september 2016
Dátum uzavretia výzvy: 11. október 2016

Viac informácií nájdete tu

Kalendár udalostí
    HORE