Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre dopytovo-orientovanú výzvu s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania"

Súbory na stiahnutie
Text výzvy (pdf, 220.26 kB)
Prílohy výzvy (zip, 246.66 kB)

 

Kalendár udalostí
    HORE