Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva na zlepšenie formy bývania s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 19.11.2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

S ohľadom na potrebu zosúladenia tejto výzvy s dokumentom európskej komisie (Guidance for Member States on the use of European Structural and Investment Funds in tackling educational and spatial segregation https://ec.europa.eu/regional_policy...

bude príloha č.10 tejto výzvy zmenená v znení, podľa ktorého bude jasnejšie uvedené, že budovať nové objekty v rámci prestupného bývania v segregovaných lokalitách nebude možné.

Snahou Ministerstva vnútra je pomôcť potenciálnym žiadateľom vyhnúť sa priprave projektov, ktoré by nesplnili podmienku poskytnutia pomoci týkajú sa desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Ministerstvo vnútra preto za účelom odkonzultovania projektového zámeru a jeho posúdenia z hľadiska desegregacie zriadilo kontaktnú adresu prestupnebyvanie@minv.sk, na ktorú je možné poslať informácie, za účelom nezáväzného posúdenia plánovanej lokality realizácie jednotlivých stupňov bývania.

Pre nezáväzné vyjadrenie je potrebné na uvedenú mailovú adresu zaslať:

1.       Základnú identifikáciu obce/mesta - názov, okres, kraj

2.       Mapku celkového pohľadu obce s umiestnením:

a.       súčasného osídlenia/osídlení s prítomnosťou MRK

b.      lokalít, kde budú zapojené stupne bývania

c.       lokalít, kde bude zabezpečený výstup zo systému

d.      služieb denného kontaktu (materská škola, KC, obchody;)

3.       Popis stupňov a počet bytových jednotiek v jednotlivých stupňoch a lokalitách

4.       Kontaktné údaje - telefón, v prípade potreby doplnenia informácií.

 

Na zaslané zámery budeme odpovedať priebežne po ich posúdení. V prvých dňoch je potrebné počítať s dlhšim časom na odpoveď, nakoľko budeme zbierať väčší počet zámerov, ktoré budú spoločne posudzované.

Pre ostatné otázky týkajúce sa tejto výzvy alebo akýchkolvek našich výziev je naďalej platná informačná emailová adresa metodika.imrk@minv.sk.

Kalendár udalostí
    HORE